Elisabeth Wahlin
Inspiratör och författare

Elisabeth är en mycket uppskattad föreläsare, inspiratör och författare inom personlig utveckling och självledarskap. Hon har en lång erfarenhet som ledare och entreprenör och är känd för sin medryckande entusiasm.

Föreläsningarna har olika tidsformat från 45 min till 1,5 timme och Elisabeth anpassar sina föreläsningar efter målgruppen och kan även specialskriva material vid förfrågan.

Hon har haft hundratals öppna och skräddarsydda inspirationsföreläsningar för företag och organisationer i olika branscher runt om i Sverige. Hennes specialitet är personlig utveckling och självledarkap med fokus på vad som driver oss framåt och ger oss mer energi.

Hennes föreläsningar svarar bland annat på följande frågor:

  • Hur hittar du dina drivkrafter?
  • Vad krävs för att orka mera och inte ge upp?
  • På vilket sätt kan du påverka din inställning?
  • Hur bemöter du dig själv och andra?

Detta tar du med dig:

Insikten om din egen drivkraft, som gör det enklare att fatta rätt beslut och ger energi och välbefinnande i vardagen.

Nyttjandet av dina energigivare, som bidrar till bättre hälsa, livslust, glädje och ökar förmågan att se möjligheter.

Förståelsen om din egen inställning och bemötande, som leder till en öppnare attityd och mer välkomnande sätt.